Организатори

Привредна комора Србије

Привредна комора Србије је независна, савремена и одговорна небуџетска институција, национална асоцијација свих српских привредника која своју традицију, искуство, знање и стручност ставља у службу најбољег интереса својих чланица и српске привреде. Креирање препознатљивости Србије као земље тржишне економије, инвестиционих могућности, отворених граница, спремне да се на конкурентан начин укључи у европске токове наше је суштинско опредељење.

Традиција коморског система Србије дуга 160 година и разграната коморска мрежа, представништва у иностранству, гарант су ефикасне примене механизама подршке привреди и привредницима кроз своје делатности.

 


 

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области демографије и популационе политике, а нарочито за развој и примену посебних програма популационе политике у областима на територији Републике Србије са ниском стопом наталитета.


Циљеви акције

Основни циљ акције “Пријатељ породице” је подизање свести о значају повезивања рада и родитељства и креирања радне средине у којој ће запослени моћи да дају максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице. Награђивањем најбољих примера пружиће се подстицај и другима да активно раде на усклађивању посла и породичног живота.