Методологија акције

Награда ће се додељивати према методологији која представља комбинацију најразвијенијих светских методологија у овој области, прилагођену конкретним циљевима, пословном и законодавном оквиру Републике Србије.

Полазећи од искустава земаља и привреда са развијеном праксом праћења и подржавања усклађивања рада и родитељства, водећи се и домаћом пословном праксом, стратегијама и законодавством, улогама и циљевима које има Привредна комора Србије, награда се додељује на бази следећих група критеријума:

 • Тржишно-финансијски показатељи пословања предузећа
 • Усвојени стандарди и пракса у погледу усклађивања рада и родитељства
 • Резултати у области усклађивања рада и родитељства (квантификација улагања у програме/активности )
 • Перцепција екстерне (стручна јавност и потрошачи) и интерне јавности (запослени)
 • Оцене стручног жирија.

Максималан број поена које предузеће/бренд може освојити је 100. Предложена структура поена дата је у Табели 1.

Табела 1: Расподела поена по основним групама критеријума

Групе критеријума

Макс. број поена

 1. Тржишно-финансијски показатељи пословања

15

 1. Усвојени стандарди и пракса у погледу усклађивања рада и родитељства

40

 1. Резултати у области усклађивања рада и родитељства

20

 1. Перцепција екстерне (стручна јавност и потрошачи) и интерне јавности

10

 1. Оцене стручног жирија

15

Укупно    

100

 


 


Тржишно-финансијски (пословни) критеријуми полазе од конкретних вредности, које номиновано предузеће ствара, а могу се измерити (раст промета, добит, раст запослености итд). Избор конкретних мерила успеха води рачуна како о одрживости пословања предузећа, његовом дугорочном расту и развоју, тако и о улози запослених у томе. Податке достављају предузећа (тј. овлашћени представници), попуњавајући упитник.

Табела 2 – Распоред поена према појединачним критеријумима успешности пословања

Појединачни критеријуми

Поени

 1. Раст укупних прихода компаније (2017. vs. 2016.)

макс. 4 поена

 1. Добит предузећа (по запосленом) (2017)

макс. 3 поена

 1. Тенденције раста/пада просечних плата (31.12.2017. vs. 31.12.2016.)

макс. 4 поена

 1. Тенденције раста/пада броја запослених (31.12.2017. vs. 31.12.2016.)    

макс. 4 поена

Укупно    

макс. 15 поена

 

 

Ово је централни део оцењивања, где се прати однос према кадровима, сет интерних правила која подстичу рађање и неговање деце, као и активан однос компаније према њиховом развоју, укључујући школовање, сарадњу између запослених у менаџмента са циљем усклађивања рада и родитељства.

Табела 3 – Распоред поена према појединачним критеријумима у групи: усвојени стандарди и праксе у погледу усклађивања рада и родитељства 

Kритеријуми

Поени

 1. Флексибилност у погледу коришћења слободних дана и годишњег одмора

макс. 3 поена

 1. Флексибилност у погледу радног времена 

макс. 4 поена

 1. Брига о деци запослених 

макс. 6 поена

 1. Подстицање рађања

макс. 4 поена

 1. Подршка породици 

макс. 7 поена

 1. Смањење стреса и организација слободног времена 

макс. 3 поена

 1. Однос према запосленима и уважавање иницијатива у вези уклапања рада и родитељства 

макс. 3 поена

 1. Брига о заједници

макс. 3 поена

 1. Организациони аспекти уклапања рада и родитељства 

макс. 4 поена

 1. Пример добре праксе номинованог предузећа

макс. 3 поена

Укупно    

макс. 40 поена

 

У овој групи појединачних мерила се врши квантификација разних активности и програма, раније споменутих.

Табела 4 – Распоред поена у области мерења резултата (ефеката) примене програма, активности и иницијатива у области усклађивања рада и родитељства  

Појединачни критеријуми

Поени

 1. Улагање у локалну заједницу и активности и иницијативе по питању усклађивања рада и родитељства у предузећу

макс. 5 поена

 1. Сертификати и награде

макс. 5 поена

 1. Показатељи примене активности, иницијатива и програма за усклађивање рада и родитељства

макс. 10 поена

Укупно    

макс. 20 поена

Појединачни критеријуми

Поени

 1. Мишљење екстерне јавности (грађани као потрошачи и пословна јавност)

макс. 5 поена

 1. Мишљење интерне јавности 

макс. 5 поена

Укупно    

макс. 10 поена

 

Чланови жирија, на основу свог искуства и компетентности, оцењују вредности пријављених предузећа, ценећи како одговоре дате од стране предузећа и прикупљене резултате, тако и ствари које нису ушле у истраживања и анализу, а на основу своје стручне процене.

Жири може дати максимално 15 поена сваком пријављеном предузећу, при чему се део поена приписује као просек појединачних оцена чланова жирија (од 1 слаб/лош до 5 одличан), а део се додељује групно, у име целог жирија, на завршном састанку (10 поена), а након дискусије и гласања.

Жири је оформљен од представника стручних органа/институција/организација.

Чланови Жирија задржавају право да пре одлучивања посете предузећа која се налазе у најужем избору за награду „Пријатељ породице”.

Циљеви акције

Основни циљ акције “Пријатељ породице” је подизање свести о значају повезивања рада и родитељства и креирања радне средине у којој ће запослени моћи да дају максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице. Награђивањем најбољих примера пружиће се подстицај и другима да активно раде на усклађивању посла и породичног живота.

Пријавите се

Да бисте учествовали у акцији Пријатељ породице 2018, неопходно је да се пријавите и попуните упитник са подацима у вези са вашим предузећем или организацијом. Сва привредна друштва, која су чланови ПКС, могу да конкуришу за награду "Пријатељ породице". Категорије су: мала и средња предузећа; велика предузећа и јавна предузећа / већински државна предузећа.