Rekli su o akciji

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije

„Cilj PKS je da nagradom „Prijatelj porodice” doprinese efikasnijem sprovođenju vladinih aktivnosti u oblasti populacione politike, jačanju svesti o potrebi usklađivanja porodičnog života i poslovnih obaveza, kao i stvaranju family - friendly kompanija, sa odličnom praksom usklađivanja rada i roditeljstva.“


 

Ana Brnabić, premijerka Republike Srbije

„Velika privilegija će biti za kompanije da ponesu ovu nagradu koju će moći da iskoriste uz svoj brend i ime kako bi potrošači i korisnici usluga znali da su to  kompanije koje najbolje usklađuju rad i roditeljstvo, posluju u skladu za zakonima, ali idu i dalje i omogućavaju roditeljima da razvijaju karijeru.”


 

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku

"Kreiranje prijateljsko-poslovnog okruženja i izgradnja poverenja između zaposlenih i poslodavaca ključno je za njihove međusobne odnose i deluje podjednako stimulativno za obe strane. Briga o porodicama zaposlenih stvara zadovoljne i produktivne radnike koji beleže najbolje rezultate u procesu rada, što ujedno donosi profit i bolji imidž za poslodavca."


Ciljevi akcije

Osnovni cilj akcije “Prijatelj porodice” je podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranja radne sredine u kojoj će zaposleni moći da daju maksimum, a da se istovremeno održi balans između posla i porodice. Nagrađivanjem najboljih primera pružiće se podsticaj i drugima da aktivno rade na usklađivanju posla i porodičnog života.