Organizatori

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu najboljeg interesa svojih članica i srpske privrede. Kreiranje prepoznatljivosti Srbije kao zemlje tržišne ekonomije, investicionih mogućnosti, otvorenih granica, spremne da se na konkurentan način uključi u evropske tokove naše je suštinsko opredeljenje.

Tradicija komorskog sistema Srbije duga 160 godina i razgranata komorska mreža, predstavništva u inostranstvu, garant su efikasne primene mehanizama podrške privredi i privrednicima kroz svoje delatnosti.

 


 

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti demografije i populacione politike, a naročito za razvoj i primenu posebnih programa populacione politike u oblastima na teritoriji Republike Srbije sa niskom stopom nataliteta.


Ciljevi akcije

Osnovni cilj akcije “Prijatelj porodice” je podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranja radne sredine u kojoj će zaposleni moći da daju maksimum, a da se istovremeno održi balans između posla i porodice. Nagrađivanjem najboljih primera pružiće se podsticaj i drugima da aktivno rade na usklađivanju posla i porodičnog života.