Savet za populacionu politiku podržao akciju „Prijatelj porodice“

Na poslednjoj sednici Saveta za populacionu politiku, održanoj u septembru, predstavljena je akcija „Prijatelj porodice“ koju su zajednički pokrenuli Privredna komora Srbije i Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. 

Cilj akcije je nagrada kompanijama koje su pored dobrih poslovnih rezultata uskladile rad i roditeljstvo u okviru svoje delatnosti, ustanovivši tako podsticajno okruženje za porodice zaposlenih. 

Predstavnici PKS saopštili su tom prilikom da će ubrzo biti upućen poziv kompanijama koje kvalitetno usaglašavaju rad i roditeljstvo da se prijave za učešće u akciji. „Osnovni cilj celokupnog zahvata je podizanje nivoa javnog znanja o značaju usklađivanja porodičnog i poslovnog života, priznanje onim privrednicima koji su prvi razumeli važnost tog usklađivanja, kao i posledično stvaranje povoljnog ambijenta za kompanije koje podstiču roditeljstvo svojih zaposlenih, baš kao pravi prijatelj porodice“, rečeno je prilikom prezentacije akcije u PKS.

Premijerka Republike Srbije i predsednica Saveta za populacionu politiku, Ana Brnabić, podržala je predlog PKS da se kompanijama dodele priznanja, ukazujući tom prilikom i na važnost društvene odgovornosti privrednog sektora.

Akcija je predviđena da započne narednog meseca. 

Ciljevi akcije

Osnovni cilj akcije “Prijatelj porodice” je podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranja radne sredine u kojoj će zaposleni moći da daju maksimum, a da se istovremeno održi balans između posla i porodice. Nagrađivanjem najboljih primera pružiće se podsticaj i drugima da aktivno rade na usklađivanju posla i porodičnog života.

Prijavite se

Da biste učestvovali u akciji Prijatelj porodice 2018, neophodno je da se prijavite i popunite upitnik sa podacima u vezi sa vašim preduzećem ili organizacijom. Sva privredna društva, koja su članovi PKS, mogu da konkurišu za nagradu "Prijatelj porodice". Kategorije su: mala i srednja preduzeća; velika preduzeća i javna preduzeća / većinski državna preduzeća.

Rekli su o akciji

„Velika privilegija će biti za kompanije da ponesu ovu nagradu koju će moći da iskoriste uz svoj brend i ime kako bi potrošači i korisnici usluga znali da su to kompanije koje najbolje usklađuju rad i roditeljstvo, posluju u skladu za zakonima, ali idu i dalje i omogućavaju roditeljima da razvijaju karijeru.”

Ana Brnabić, premijerka Republike Srbije