Počinje akcija „Prijatelj porodice“

Privredna komora Srbije i Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku pozivaju privrednike da kandiduju svoje preduzeće za nagradu „Prijatelj porodice“.

Akcija Prijatelj porodice počinje 5. novembra, a svoje preduzeće možete prijaviti do 19. novembra.
Privredna društva koja su pored dobrih poslovnih rezultata uskladila rad i roditeljstvo moći će da se prijave za nagradu u jednoj od tri kategorije: mala i srednja preduzeća, velika preduzeća i javna preduzeća/većinski državna.  

Kriterijumi za izbor najboljih su definisani metodologijom koja obuhvata tržišno-finansijske pokazatelje poslovanja nominovanog preduzeća, usvojene standarde i praksu u pogledu usklađivanja rada i roditeljstva, rezultate u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva, percepciju eksterne i interne javnosti, i ocene stručnog žirija. 

Učešće u akciji je besplatno i mogu se kandidovati sva privredna društva koja posluju na teritoriji Srbije.

Prijavljivanje kompanija se vrši na zvaničnom sajtu akcije www.prijateljporodice.rs 

Ciljevi akcije

Osnovni cilj akcije “Prijatelj porodice” je podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranja radne sredine u kojoj će zaposleni moći da daju maksimum, a da se istovremeno održi balans između posla i porodice. Nagrađivanjem najboljih primera pružiće se podsticaj i drugima da aktivno rade na usklađivanju posla i porodičnog života.

Prijavite se

Da biste učestvovali u akciji Prijatelj porodice 2018, neophodno je da se prijavite i popunite upitnik sa podacima u vezi sa vašim preduzećem ili organizacijom. Sva privredna društva, koja su članovi PKS, mogu da konkurišu za nagradu "Prijatelj porodice". Kategorije su: mala i srednja preduzeća; velika preduzeća i javna preduzeća / većinski državna preduzeća.

Rekli su o akciji

„Cilj PKS je da nagradom „Prijatelj porodice” doprinese efikasnijem sprovođenju vladinih aktivnosti u oblasti populacione politike, jačanju svesti o potrebi usklađivanja porodičnog života i poslovnih obaveza, kao i stvaranju family - friendly kompanija, sa odličnom praksom usklađivanja rada i roditeljstva.“

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije