Metodologija akcije

Nagrada će se dodeljivati prema metodologiji koja predstavlja kombinaciju najrazvijenijih svetskih metodologija u ovoj oblasti, prilagođenu konkretnim ciljevima, poslovnom i zakonodavnom okviru Republike Srbije.

Polazeći od iskustava zemalja i privreda sa razvijenom praksom praćenja i podržavanja usklađivanja rada i roditeljstva, vodeći se i domaćom poslovnom praksom, strategijama i zakonodavstvom, ulogama i ciljevima koje ima Privredna komora Srbije, nagrada se dodeljuje na bazi sledećih grupa kriterijuma:

 • Tržišno-finansijski pokazatelji poslovanja preduzeća
 • Usvojeni standardi i praksa u pogledu usklađivanja rada i roditeljstva
 • Rezultati u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva (kvantifikacija ulaganja u programe/aktivnosti )
 • Percepcija eksterne (stručna javnost i potrošači) i interne javnosti (zaposleni)
 • Ocene stručnog žirija.

Maksimalan broj poena koje preduzeće/brend može osvojiti je 100. Predložena struktura poena data je u Tabeli 1.

Tabela 1: Raspodela poena po osnovnim grupama kriterijuma

Grupe kriterijuma

Maks. broj poena

 1. Tržišno-finansijski pokazatelji poslovanja

15

 1. Usvojeni standardi i praksa u pogledu usklađivanja rada i roditeljstva

40

 1. Rezultati u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva

20

 1. Percepcija eksterne (stručna javnost i potrošači) i interne javnosti

10

 1. Ocene stručnog žirija

15

Ukupno    

100

 


 


Tržišno-finansijski (poslovni) kriterijumi polaze od konkretnih vrednosti, koje nominovano preduzeće stvara, a mogu se izmeriti (rast prometa, dobit, rast zaposlenosti itd). Izbor konkretnih merila uspeha vodi računa kako o održivosti poslovanja preduzeća, njegovom dugoročnom rastu i razvoju, tako i o ulozi zaposlenih u tome. Podatke dostavljaju preduzeća (tj. ovlašćeni predstavnici), popunjavajući upitnik.

Tabela 2 – Raspored poena prema pojedinačnim kriterijumima uspešnosti poslovanja

Pojedinačni kriterijumi

Poeni

 1. Rast ukupnih prihoda kompanije (2017. vs. 2016.)

maks. 4 poena

 1. Dobit preduzeća (po zaposlenom) (2017)

maks. 3 poena

 1. Tendencije rasta/pada prosečnih plata (31.12.2017. vs. 31.12.2016.)

maks. 4 poena

 1. Tendencije rasta/pada broja zaposlenih (31.12.2017. vs. 31.12.2016.)    

maks. 4 poena

Ukupno    

maks. 15 poena

 

 

Ovo je centralni deo ocenjivanja, gde se prati odnos prema kadrovima, set internih pravila koja podstiču rađanje i negovanje dece, kao i aktivan odnos kompanije prema njihovom razvoju, uključujući školovanje, saradnju između zaposlenih u menadžmenta sa ciljem usklađivanja rada i roditeljstva.

Tabela 3 – Raspored poena prema pojedinačnim kriterijumima u grupi: usvojeni standardi i prakse u pogledu usklađivanja rada i roditeljstva 

Kriterijumi

Poeni

 1. Fleksibilnost u pogledu korišćenja slobodnih dana i godišnjeg odmora

maks. 3 poena

 1. Fleksibilnost u pogledu radnog vremena 

maks. 4 poena

 1. Briga o deci zaposlenih 

maks. 6 poena

 1. Podsticanje rađanja

maks. 4 poena

 1. Podrška porodici 

maks. 7 poena

 1. Smanjenje stresa i organizacija slobodnog vremena 

maks. 3 poena

 1. Odnos prema zaposlenima i uvažavanje inicijativa u vezi uklapanja rada i roditeljstva 

maks. 3 poena

 1. Briga o zajednici

maks. 3 poena

 1. Organizacioni aspekti uklapanja rada i roditeljstva 

maks. 4 poena

 1. Primer dobre prakse nominovanog preduzeća

maks. 3 poena

Ukupno    

maks. 40 poena

 

U ovoj grupi pojedinačnih merila se vrši kvantifikacija raznih aktivnosti i programa, ranije spomenutih.

Tabela 4 – Raspored poena u oblasti merenja rezultata (efekata) primene programa, aktivnosti i inicijativa u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva  

Pojedinačni kriterijumi

Poeni

 1. Ulaganje u lokalnu zajednicu i aktivnosti i inicijative po pitanju usklađivanja rada i roditeljstva u preduzeću

maks. 5 poena

 1. Sertifikati i nagrade

maks. 5 poena

 1. Pokazatelji primene aktivnosti, inicijativa i programa za usklađivanje rada i roditeljstva

maks. 10 poena

Ukupno    

maks. 20 poena

Pojedinačni kriterijumi

Poeni

 1. Mišljenje eksterne javnosti (građani kao potrošači i poslovna javnost)

maks. 5 poena

 1. Mišljenje interne javnosti 

maks. 5 poena

Ukupno    

maks. 10 poena

 

Članovi žirija, na osnovu svog iskustva i kompetentnosti, ocenjuju vrednosti prijavljenih preduzeća, ceneći kako odgovore date od strane preduzeća i prikupljene rezultate, tako i stvari koje nisu ušle u istraživanja i analizu, a na osnovu svoje stručne procene.

Žiri može dati maksimalno 15 poena svakom prijavljenom preduzeću, pri čemu se deo poena pripisuje kao prosek pojedinačnih ocena članova žirija (od 1 slab/loš do 5 odličan), a deo se dodeljuje grupno, u ime celog žirija, na završnom sastanku (10 poena), a nakon diskusije i glasanja.

Žiri je oformljen od predstavnika stručnih organa/institucija/organizacija.

Članovi Žirija zadržavaju pravo da pre odlučivanja posete preduzeća koja se nalaze u najužem izboru za nagradu „Prijatelj porodice”.

Ciljevi akcije

Osnovni cilj akcije “Prijatelj porodice” je podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranja radne sredine u kojoj će zaposleni moći da daju maksimum, a da se istovremeno održi balans između posla i porodice. Nagrađivanjem najboljih primera pružiće se podsticaj i drugima da aktivno rade na usklađivanju posla i porodičnog života.

Prijavite se

Da biste učestvovali u akciji Prijatelj porodice 2018, neophodno je da se prijavite i popunite upitnik sa podacima u vezi sa vašim preduzećem ili organizacijom. Sva privredna društva, koja su članovi PKS, mogu da konkurišu za nagradu "Prijatelj porodice". Kategorije su: mala i srednja preduzeća; velika preduzeća i javna preduzeća / većinski državna preduzeća.