Kategorije za prijavu

Sva privredna društva, koja su članice Privredne komore Srbije, bez obzira na veličinu, delatnost i vlasništvo, mogu da konkurišu za nagradu „Prijatelj porodice“ i ponesu ovo značajno priznanje.

Nagradu će poneti preduzeća koja imaju najbolju praksu u domenu usklađivanja rada i roditeljstva, odnosno poslovnog i porodičnog života, a na osnovu sledećih grupa kriterijuma:

  • Tržišno-finansijski pokazatelji poslovanja
  • Usvojeni standardi i praksa u pogledu usklađivanja rada i roditeljstva
  • Rezultati u oblasti usklađivanja rada i roditeljstva (kvantifikacija ulaganja u programe/aktivnosti)
  • Percepcija eksterne (stručna javnost i potrošači) i interne javnosti (zaposleni)
  • Ocene stručnog žirija

 

Nagrade se dodeljuju u tri kategorije:

  • Mala i srednja preduzeća
  • Velika preduzeća
  • Javna preduzeća / većinski državna preduzeća

 

*Veličina preduzeća se određuje prema kategorizaciji APR-a, a broj nagrada u pojedinim kategorijama zavisiće od broja i kvaliteta prijavljenih kompanija, tako da se ostavlja mogućnost da se u prve dve kategorije dodele do 2 nagrade.


Ciljevi akcije

Osnovni cilj akcije “Prijatelj porodice” je podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranja radne sredine u kojoj će zaposleni moći da daju maksimum, a da se istovremeno održi balans između posla i porodice. Nagrađivanjem najboljih primera pružiće se podsticaj i drugima da aktivno rade na usklađivanju posla i porodičnog života.