Контакт

Привредна комора Србије
Ресавска 13-15, 11000 Београд
T: +381 11 33 00 936
E: prijateljporodice@pks.rs

Циљеви акције

Основни циљ акције “Пријатељ породице” је подизање свести о значају повезивања рада и родитељства и креирања радне средине у којој ће запослени моћи да дају максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице. Награђивањем најбољих примера пружиће се подстицај и другима да активно раде на усклађивању посла и породичног живота.