Категорије за пријаву

Сва привредна друштва, која су чланице Привредне коморе Србије, без обзира на величину, делатност и власништво, могу да конкуришу за награду „Пријатељ породице“ и понесу ово значајно признање.

Награду ће понети предузећа која имају најбољу праксу у домену усклађивања рада и родитељства, односно пословног и породичног живота, а на основу следећих група критеријума:

  • Тржишно-финансијски показатељи пословања
  • Усвојени стандарди и пракса у погледу усклађивања рада и родитељства
  • Резултати у области усклађивања рада и родитељства (квантификација улагања у програме/активности)
  • Перцепција екстерне (стручна јавност и потрошачи) и интерне јавности (запослени)
  • Оцене стручног жирија

 

Награде се додељују у три категорије:

  • Мала и средња предузећа
  • Велика предузећа
  • Јавна предузећа / већински државна предузећа

 

*Величина предузећа се одређује према категоризацији АПР-а, а број награда у појединим категоријама зависиће од броја и квалитета пријављених компанија, тако да се оставља могућност да се у прве две категорије доделе до 2 награде.


Циљеви акције

Основни циљ акције “Пријатељ породице” је подизање свести о значају повезивања рада и родитељства и креирања радне средине у којој ће запослени моћи да дају максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице. Награђивањем најбољих примера пружиће се подстицај и другима да активно раде на усклађивању посла и породичног живота.