Циљеви акције

Покретање акције “Пријатељ породице” има основни циљ подизање свести о значају повезивања рада и родитељства и креирања такве радне средине у којој ће запослени имати могућност да дају свој максимум, а да се истовремено одржи баланс између посла и породице. У модерно доба кључни изазов успешне компаније јесте да задржи талентоване и вредне раднике, да им пружи услове у којима ће они бити срећнији, задовољнији, па самим тим и продуктивнији. То је изазов и процес који подразумева креирање односа поверења између послодавца и запосленог и радне атмосфере у којој ће запослени моћи да оствари своје професионалне и животне циљеве, побољшавајући тиме и квалитет живота целе породице.

Награђивањем најбољих примера усклађивања посла и породичног живота, даће се подстицај и другим предузећима и организацијама да обрате још више и боље пажњу на све елементе сарадње у циљу постизања најбољих резултата по предузеће, запосленог и друштвену заједницу у целини.

Уверени смо да ће то довести у краћем и средњем року до бољих резултата пословања предузећа и квалитетнијег живота људи, а у средњем/дужем року до већег наталитета, виших стандарда привређивања, бољих резултата привреде и пораста општег животног благостања.

Акција “Пријатељ породице” је наредни корак у постизању општих циљева који треба да допринесу бољитку привреде и друштва и побољшању стопе наталитета у Србији. “Пријатељ породице” представљаће значајну карику и подршку свим напорима у креирању здраве радне атмосфере, виших стандарда у погледу усклађивања рада и родитељства и успешније и конкурентније привреде, што све треба да доведе и до значајних резултата популационе политике коју води Влада Републике Србије.


Пријавите се

Да бисте учествовали у акцији Пријатељ породице 2018, неопходно је да се пријавите и попуните упитник са подацима у вези са вашим предузећем или организацијом. Сва привредна друштва, која су чланови ПКС, могу да конкуришу за награду "Пријатељ породице". Категорије су: мала и средња предузећа; велика предузећа и јавна предузећа / већински државна предузећа.